സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടി : കാലാവസ്ഥാ അതിജീവന മത്സ്യകൃഷി - 2015

Subramanniyan, Shinoj and Vikas, P A and Anjelo, F Pushparaj (2015) സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടി : കാലാവസ്ഥാ അതിജീവന മത്സ്യകൃഷി - 2015. CMFRI - NICRA Publication (4). ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi. ISBN 97893-82263-09-8

[img] Text
Samrambhakathwa Vikasana Paripadi_2015_KVK NICRA.pdf

Download (24MB)
Related URLs:

  Abstract

  സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ - നിക്ര പ്രസിദ്ധീകരണം : 4 സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടി : കാലാവസ്ഥാ അതിജീവന മത്സ്യകൃഷി - 2015

  Item Type: Book
  Uncontrolled Keywords: Training manual; cage culture; aquaculture; fish culture
  Subjects: Aquaculture > Farming/Culture
  Aquaculture > Cage culture
  Divisions: CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Fishery Extension
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 31 Oct 2015 05:55
  Last Modified: 07 Nov 2022 05:31
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/10541

  Actions (login required)

  View Item View Item