കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരതത്തിലെ കടൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആർജ്ജിച്ചെടുത്ത തദ്ദേശീയ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം (Indigenous Technical Knowledge (ITKs’) of Indian Marine Fishermen with reference to Climate Change)

Swathi Lekshmi, P S and Dineshbabu, A P and Purushottama, G B and Thomas, Sujitha and Sasikumar, Geetha and Rohit, Prathibha and Vivekanandan, E and Zacharia, P U (2015) കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരതത്തിലെ കടൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആർജ്ജിച്ചെടുത്ത തദ്ദേശീയ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം (Indigenous Technical Knowledge (ITKs’) of Indian Marine Fishermen with reference to Climate Change). സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ - നിക്ര പ്രസിദ്ധീകരണം (3). Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi. ISBN 978-81-923271-9-8

[img]
Preview
Text
ITK__MALAYALAM.pdf

Download (3MB)
Related URLs:

Abstract

The fisher folk of coastal India possess a rich repertoire of ancient knowledge and traditional wisdom with respect to various climate change related phenomena which they have made use of in their day to day fishing activities. This provides them, the rule of the thumb to be followed with respect to observed indicators or relationship with in events of climate change related inflections. These local fisher communities over centuries, have developed and implemented extensive mitigation and adaptation strategies that have enabled them reduce their vulnerability to past climate variability and change. However, the fact that this rich treasure house of indigenous wisdom which serves as a complement to modern scientific methods of adapting and mitigating the adverse impacts of climate change in fisheries has been largely ignored or rather receded into the mists of antiquity.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: Indigenous Technical Knowledge; ITK; Indian Marine Fishermen; Climate Change
Subjects: Marine Environment > Climate change
CMFRI Books
Divisions: CMFRI-Mangalore
Depositing User: Arun Surendran
Date Deposited: 19 Aug 2015 09:42
Last Modified: 21 Oct 2015 04:36
URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/10496

Actions (login required)

View Item View Item