കടലുണ്ടിയിലെ കല്ലുമ്മേക്കായ കൃഷി: വനിതാ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ വിജയഗാഥ (Success Story of Women’s Self Help Groups in Mussel farming in Kadalundi)

Vipinkumar, V P and Asokan, P K and Mohamed, K S and Gopalakrishnan, A (2014) കടലുണ്ടിയിലെ കല്ലുമ്മേക്കായ കൃഷി: വനിതാ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ വിജയഗാഥ (Success Story of Women’s Self Help Groups in Mussel farming in Kadalundi). [Video]

[img] Video (MPEG)
SHG_malayalam.mpg

Download (1GB)
[img]
Preview
Image (JPEG)
cd_cover_Kadalundi_SHG_Mal_copy.jpg

Download (1MB)
Related URLs:

  Abstract

  Success Story of Women’s Self Help Groups in Mussel farming in Kadalundi

  Item Type: Video
  Uncontrolled Keywords: Women’s Self Help Groups; Mussel farming; Kadalundi; SHG
  Subjects: Socio Economics and Extension
  Molluscan Fisheries > Mussel culture
  Video
  Divisions: CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Subject Area > CMFRI-Kochi > Socio-Economic Evaluation and Technology Transfer Division
  Depositing User: Arun Surendran
  Date Deposited: 27 Dec 2014 03:59
  Last Modified: 09 Sep 2015 16:00
  URI: http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/10279

  Actions (login required)

  View Item View Item